Hodowla lasu

Odnowienia i zalesienia powierzchni otwartych, realizowane są z wykorzystaniem istniejących grup i kęp nadających się do dalszej hodowli. Wykorzystuje się maksymalnie odnowienia naturalne, a na powierzchniach, na których ich nie ma, wykonuje się podsadzenia.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Bobolice są stale narażone na szkody ze strony czynników abiotycznych i biotycznych. Sprzyja temu duży udział gruntów porolnych, warunki meteorologiczne a w obrębie Kurowo monokultury gatunków iglastych.

Użytkowanie lasu

Przyjęte rozmiary użytkowania i działania gospodarcze mają za zadanie zachowanie warunków trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności, ochrony, roli w kształtowaniu środowiska i ciągłości użytkowania w przyszłych okresach gospodarczych.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU sporządzony na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku na podstawie stanu lasu na dzień 1 stycznia 2019 roku.