Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Przyjęte rozmiary użytkowania i działania gospodarcze mają za zadanie zachowanie warunków trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności, ochrony, roli w kształtowaniu środowiska i ciągłości użytkowania w przyszłych okresach gospodarczych.

Drzewostany Nadleśnictwa Bobolice mają następujące charakterystyki:

•    przeciętna zasobność - 252 m3/ha,

•    przeciętny wiek - 61 lat,

•    przyrost bieżący roczny – 7,18 m3/ha,

•    przyjęty wiek rębności:

o      Db, Js - 140 lat,

o      Bk - 120 lat,

o      So, Md - 100 lat,

o      Dg - 90 lat,

o      Św, Gb, Brz, Ol, Kl, Jw. – 80 lat,

o      Os, Ol odroślowa – 60 lat,

o      TP, Ols, Wb – 40 lat.

 

     Nadleśnictwo podzielono na trzy gospodarstwa:

•             specjalne (S),

•             wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O),

•             wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G).