Web Content Display Web Content Display

Pomoc rannym ptakom w lesie

Jeżeli zauważyliście Państwo, że po wykonanych pracach leśnych zostało ścięte drzewo z czynną dziuplą lub gniazdem prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym fakcie.

Nadleśnictwo Bobolice podejmuje wszelkich starań, aby nie dopuszczać do niszczenia lęgów ptaków. Leśnicy, przed przystąpieniem do prac z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu, wykonują wizje terenowe polegające na dokładnym przeglądzie wnętrza drzewostanu przeznaczonego do zabiegu. Zidentyfikowane dziuple oraz duże gniazda (użytkowane przez wiele lat) pozostawiane są w stanie nienaruszonym. Pozostałe, zidentyfikowane czynne gniazda (użytkowane jednorazowo), pozostawiane są w stanie nienaruszonym do czasu zakończenia lęgu. Jeżeli zauważyliście Państwo sytuacje, gdy ustalone procedury nie zadziałały i doszło do sytuacji zniszczenia lęgów ptaków, to bardzo prosimy o informację na ten temat.

Szczegóły postępowania zawiera Zarządzenie nr 14/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice
z dnia 30.04.2021 r. r. w sprawie ograniczenia przypadków nieumyślnego niszczenia miejsc rozrodu i lęgów ptaków na terenie Nadleśnictwa Bobolice.

Uwaga! Leśnicy nie odpowiadają za pomoc ptakom rannym poza terenem nadzorowanym przez Lasy Państwowe.