Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Wykaz osób funkcyjnych w Nadleśnictwie Bobolice

Nadleśniczy mgr inż. Adam Potocki
Zastępca Nadleśniczego mgr inż. Hubert Napierała
Główny Księgowy mgr Anna Pawłowska
Inżynier Nadzoru mgr inż. Janusz Koczkodaj
mgr inż. Artur Tomczak
Komendant Posterunku
Straży leśnej
Janusz Siwicki

 

Leśnictwa wchodzące w skład nadleśnictwa Bobolice

Leśnictwa Powierzchnia ogólna
Lubowo 1 688,54 ha
Sarnowo 1 842,94 ha
Cebulino 1 248,55 ha
Kępno 1 656,04 ha
Wrzosowiec 1 087,96 ha
Olkowo 1 377,59 ha
Zarzewie 1 701,49 ha
Łanki 1 803,65 ha
Ruda 1 376,17 ha
Żubrowo 1 751,50 ha
Łozice 1 290,32 ha
Chlebowo 1 326,33 ha
Dziupla 1 105,39 ha