Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zanocuj w lesie

Program „Zanocuj w lesie”

Nadleśnictwo Bobolice przystąpiło do udziału w programie „Zanocuj w lesie”. Wyznaczone zostały dwa obszary, każdy po ok. 750ha.

Obszar I

Link do mapy w aplikacji

Obszar II

Link do mapy w aplikacji

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] (iOS), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [ w załączniku]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą [https://bobolice.szczecinek.lasy.gov.pl/stale-miejsca-wyznaczone-do-rozpalania-ognia]
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/] Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce#
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. terminy polowań zbiorowych [https://bobolice.pl/cms/19024/harmonogramy_polowan],
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [magda.siatkowska@bobolice.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: [Magda Siatkowska,
nr tel. 500 496 719]

 Nadleśnictwo Bobolice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

NA TERENACH OBJĘTYCH PROGRAMEM MOŻNA UŻYWAĆ KUCHENEK TURYSTYCZNYCH.

 

Osoby korzystające turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w ramach ww. Programu zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl