Lasy nadleśnictwa

Teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek Przymorza i położony jest głównie w dorzeczu rzeki Radew. Zachodnia część obrębu Bobolice przynależy do dorzecza rzeki Parsęty. Biorą tu swój początek rzeki Debrzyca, Łęczna i Chociel. Występuje tu dużo jezior, w tym 14 zaliczanych do jezior lobeliowych. Cieki wodne i jeziora, usytuowane w zagłębieniach terenu, nie wpływają w zasadniczy sposób na zasobność w wodę terenów leśnych, za wyjątkiem obszarów położonych w dolinach. Decydujący wpływ na wilgotność gleb mają opady atmosferyczne.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.