Asset Publisher Asset Publisher

Nasze lasy

Teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek Przymorza i położony jest głównie w dorzeczu rzeki Radew. Zachodnia część obrębu Bobolice przynależy do dorzecza rzeki Parsęty. Biorą tu swój początek rzeki Debrzyca, Łęczna i Chociel. Występuje tu dużo jezior, w tym 14 zaliczanych do jezior lobeliowych. Cieki wodne i jeziora, usytuowane w zagłębieniach terenu, nie wpływają w zasadniczy sposób na zasobność w wodę terenów leśnych, za wyjątkiem obszarów położonych w dolinach. Decydujący wpływ na wilgotność gleb mają opady atmosferyczne.

Pokrywa geologiczna oraz ukształtowanie jej powierzchni jest efektem działalności lądolodu i jego wód roztopowych. W obrębie Bobolice przeważa teren falisty. Tylko w północno - zachodniej części Leśnictwa Zarzewie i południowo - zachodniej Leśnictwa Dziupla, wzdłuż rzeki Trzebiegoszcz, występuje teren pagórkowaty, pocięty licznymi wąwozami i jarami.


W obrębie Kurowo rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana. W Leśnictwach Lubowo i Olkowo teren jest silnie pofałdowany, a w Leśnictwach: Wrzosowiec i Sarnowo przeważa teren równinny. Obszar na południe od rzeki Radew (Leśnictwo Cebulino) to tereny silnie pagórkowate, a miejscami nawet górzyste.

Nadleśnictwo Bobolice charakteryzuje się dużą różnorodnością siedlisk. W obrębie Bobolice zdecydowanie przeważają siedliska lasowe, a w obrębie Kurowo siedliska borowe.

Przeważającym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie jest sosna, zaś drugim ważnym gatunkiem lasotwórczym jest buk. Znaczący jest też udział brzozy, świerka i dęba.

Obecnie (wg stanu na 1.01.2019 r.) powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 19254,34 ha, w tym powierzchnia leśna 17748,16 ha.

W odniesieniu do ogólnego podziału administracyjnego kraju, grunty Nadleśnictwa Bobolice położone są w północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na terenie trzech powiatów: koszalińskiego, szczecineckiego i białogardzkiego oraz siedmiu gmin (Bobolice, Polanów, Manowo, Biały Bór, Szczecinek, Grzmiąca,Tychowo).