Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Wykaz osób funkcyjnych w Nadleśnictwie Bobolice

Nadleśniczy Adam Potocki
Zastępca Nadleśniczego Hubert Napierała
Główny Księgowy Marta Demczur
Inżynier Nadzoru Mariusz Pawłowski
Artur Tomczak
Komendant Posterunku
Straży leśnej
Janusz Siwicki

 

Leśnictwa wchodzące w skład nadleśnictwa Bobolice

Leśnictwa Powierzchnia ogólna
Lubowo 1 688,54 ha
Sarnowo 1 842,94 ha
Cebulino 1 248,55 ha
Kępno 1 656,04 ha
Wrzosowiec 1 087,96 ha
Olkowo 1 377,59 ha
Zarzewie 1 701,49 ha
Łanki 1 803,65 ha
Ruda 1 376,17 ha
Żubrowo 1 751,50 ha
Łozice 1 290,32 ha
Chlebowo 1 326,33 ha
Dziupla 1 105,39 ha