Lasy nadleśnictwa

Teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek Przymorza i położony jest głównie w dorzeczu rzeki Radew. Zachodnia część obrębu Bobolice przynależy do dorzecza rzeki Parsęty. Biorą tu swój początek rzeki Debrzyca, Łęczna i Chociel. Występuje tu dużo jezior, w tym 14 zaliczanych do jezior lobeliowych. Cieki wodne i jeziora, usytuowane w zagłębieniach terenu, nie wpływają w zasadniczy sposób na zasobność w wodę terenów leśnych, za wyjątkiem obszarów położonych w dolinach. Decydujący wpływ na wilgotność gleb mają opady atmosferyczne.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.