Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja

Największym bogactwem natury jest środowisko leśne, czyli złożone ekosystemy od wieków towarzyszące człowiekowi. Wraz z upływającym czasem, zaczęto spostrzegać nie tylko produkcyjną role lasów, ale również ich funkcje społeczną, środowiskowo- i kulturotwórczą. Dostępność lasów powoduje ciągły wzrost zainteresowania społeczeństwa problemami i tematyką leśną. Warunkiem właściwego i pełnego korzystania z walorów leśnych jest zrozumienie reguł i zasad panujących w środowisku przyrodniczym.

Nadleśnictwo Bobolice chcąc stworzyć możliwość poznania tych zasad, oddało do użytkowania obiekt edukacji przyrodniczo-leśnej, umieszczony w szkółce leśnej w leśnictwie Wrzosowiec. Umożliwia on prowadzenie zajęć terenowych na ścieżce edukacyjnej i otaczającym lesie, opracowanie zebranych materiałów w izbie edukacyjnej i odpoczynek w części rekreacyjnej.

Dobrze wyposażona sala audiowizualna, ścieżka dydaktyczna składająca się z 25. barwnych tablic, przestronna wiata z ogniskiem i dendrologiczny ogród edukacyjny ze stawem i sadzawkami służą przekazywaniu wiedzy o lesie i leśnictwie wycieczkom szkolnym i turystom.

Edukacja leśna to również częste spotkania w szkołach, pogadanki, wycieczki do lasu i cykliczne organizowane przez Nadleśnictwo imprezy o charakterze edukacyjnym - "I ty posadź swoje drzewko", "Dzień Ziemi" itp. Dobrze układa się również współpraca Nadleśnictwa z samorządem, który zaczyna coraz częściej dostrzegać potrzeby ochrony przyrody ziemi bobolickiej, jako głównego atutu jej rozwoju. Kontynuowane są działania wspólne na rzecz promowania walorów turystycznych regionu.

Obiekty edukacyjne:
Izba edukacyjna i ścieżka przyrodnicza przy Nadleśnictwie Bobolice   
Szkółka leśna Wrzosowiec
 
Izba edukacyjna i ścieżka przyrodnicza przy Nadleśnictwie Bobolice   
 Ścieżka przyrodnicza i izba edukacyjna zostały utworzone w grudniu 2012 roku. Izba edukacyjna wyposażona jest w pomoce dydaktyczne. W skład ścieżki wchodzi siedem tablic prezentujących bogate treści przyrodnicze. Ostatnim przystankiem jest wiata edukacyjna pozwalająca na prowadzenie zajęć przy korzystnych warunkach pogodowych z miejscami dla ok. 60 osób. Wyposażona jest w murowany grill służący do pieczenia potraw umilających spędzane tam chwile. Pod wiatą szczegółowo omawiane są tematy prezentowane na tablicach zamieszczonych wzdłuż ścieżki.
Ścieżka przyrodnicza powstała w celu powiększania wiedzy społeczeństwa, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży, o walorach przyrodniczych terenów, na których mieszkają, o sposobach ich ochrony oraz o sposobach zachowania tych dóbr dla przyszłych pokoleń.
 
Szkółka leśna Wrzosowiec
 
 Izba edukacji leśnej, ścieżka przyrodnicza oraz wiata edukacyjna z miejscem na ognisko  zlokalizowana jest na terenie szkółki leśnej "Wrzosowiec". Szkółka ta położona jest w malowniczym terenie, pośród lasów iglastych, w pobliżu rzeki Radew.
Przepiękne i malownicze tereny Nadleśnictwa Bobolice są przyjazne dla turystów. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią przyrodę i chcą zażyć wypoczynku w nieskażonym przemysłem środowisku. Prosimy jednocześnie o nie wyrządzanie lasom krzywdy poprzez ich zaśmiecanie i podpalanie! Zostawmy następnym pokoleniom jeszcze piękniejsze i zdrowsze lasy.