Lasy nadleśnictwa

Teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek Przymorza i położony jest głównie w dorzeczu rzeki Radew. Zachodnia część obrębu Bobolice przynależy do dorzecza rzeki Parsęty. Biorą tu swój początek rzeki Debrzyca, Łęczna i Chociel. Występuje tu dużo jezior, w tym 14 zaliczanych do jezior lobeliowych. Cieki wodne i jeziora, usytuowane w zagłębieniach terenu, nie wpływają w zasadniczy sposób na zasobność w wodę terenów leśnych, za wyjątkiem obszarów położonych w dolinach. Decydujący wpływ na wilgotność gleb mają opady atmosferyczne.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.