Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzania lasu

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU sporządzony na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku na podstawie stanu lasu na dzień 1 stycznia 2019 roku.

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu jest dostępna w materiałach do pobrania.