Obiekty edukacyjne

Największym bogactwem natury jest środowisko leśne, czyli złożone ekosystemy od wieków towarzyszące człowiekowi. Wraz z upływającym czasem, zaczęto spostrzegać nie tylko produkcyjną role lasów, ale również ich funkcje społeczną, środowiskowo- i kulturotwórczą. Dostępność lasów powoduje ciągły wzrost zainteresowania społeczeństwa problemami i tematyką leśną. Warunkiem właściwego i pełnego korzystania z walorów leśnych jest zrozumienie reguł i zasad panujących w środowisku przyrodniczym.