Asset Publisher Asset Publisher

Spacer historyczno-edukacyjny

20 lipca obył się spacer historyczno-edukacyjny. Wycieczka podążała od Muzeum Regionalnego w Bobolicach do rezerwatu przyrody "Łąki Bobolickie". Dzieci miały okazję zaobserwować wiele gatunków motyli, rośliny i zioła porastające łąki i nasyp kolejowy, którym przebiegała trasa wycieczki. Dowiedziały się również dlaczego powstał rezerwat "Łąki Bobolickie". Meta wycieczki miała miejsce pod wiatą obok siedziby Nadleśnictwa Bobolice. Był to najbardziej wyczekiwany punkt wycieczki - wtedy był czas na smażenie kiełbasek na ognisku.