Asset Publisher Asset Publisher

Łąki Bobolickie

W dobie olbrzymiej antropopresji w środowisko przyrodnicze, w czasie przekształcania przez człowieka pól, łąk i lasów w nowoczesne, betonowo-asfaltowe miasta, miasteczka, fabryki i zakłady przemysłowe, każdy, nawet najmniejszy ochroniony skrawek Natury, to skarb.

            I taki właśnie przyrodniczy skarb został utworzony 29 listopada 2017 roku w Nadleśnictwie Bobolice. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie powołany został nowy, zaliczany do florystycznych, rezerwat przyrody „Łąki Bobolickie”, położony na południe od Bobolic, w bliskim sąsiedztwie miasta.

            W związku  z tym, że informacji o funkcjonujących formach ochrony przyrody nigdy nie jest zbyt dużo Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne w Bobolicach we współpracy z Nadleśnictwem Bobolice wydało ulotkę o nowym rezerwacie. Zawiera ona opis celów ochrony znajdujących się w rezerwacie – zbiorowisk trawiastych i turzycowych, roślin chronionych, w tym siedmiu storczyków, torfowisk pojeziernych, przepływowych, źródliskowych i kotłowych, małków, wysięków wodnych i trawertynów. Przedstawiono w nim również ciekawą historię powstania rezerwatu.

            Ten mały folder, to kompendium podstawowej wiedzy o jakże cennym fragmencie bobolickich  łąk pełnikowych  objętych rezerwatową formą ochrony przyrody.