Asset Publisher Asset Publisher

Informacja Dotycząca postu „Nasze Lasy” zamieszczonego na Facebook

W odpowiedzi na post zamieszczony w mediach społecznościowych FB na profilu „Nasze Lasy” w dniu 19.03.2021 r. Nadleśnictwo Bobolice przedstawia poniższą informację:

- lasy znajdujące się w obszarze Natura 2000 pełnią nie tylko funkcję ochronną, ale również gospodarczą. Tak też jest w przypadku opisywanego przez „Nasze Lasy” wydzielenia 251a w leśnictwie Cebulino. Realizując zadania gospodarcze mające na celu zachowanie siedliska przyrodniczego 9130 dokonano cięcia odsłaniającego nowe, bukowe odnowienie naturalne, a powierzchnię nieobsianą uzupełniono gatunkami właściwymi dla docelowego składu gatunkowego siedliska.

Wszystkie działania Nadleśnictw Bobolice realizowane są zgodnie z Planem Urządzenia Lasu zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w dniu 02.10.2019 r., zaopiniowanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W załączeniu Nadleśnictwo przedstawia aktualne zdjęcia wydzielenia 251a, na których były wykonywane ww. prace gospodarcze.