Asset Publisher Asset Publisher

Znalezisko archeologiczne w Nadleśnictwie Bobolice

W ziemi schowanych jest wiele tajemnic, ziemia pilnie strzeże skarbów powierzonych jej przed tysiącami lat. Czasami zdarza się jednak, że to, co schowane przed wiekami w pewnej chwili wydobyte zostanie na światło dzienne. Tak też stało się w Nadleśnictwie Bobolice w drugiej połowie maja 2015 roku.

Nietypowe wzniesienia gruntu, pagórki ziemne odbiegające swą budową i wyglądem od rzeźby otaczającego terenu  zwróciły uwagę leśniczego w trakcie wykonywania codziennych prac gospodarczych. Powiadomieni o tym archeolodzy z Muzeum w Koszalinie określili, że te budowle to kurhany, czyli miejsca pochówku zmarłych przed tysiącami lat ludzi. Podjęte przez archeologów prace wykopaliskowe pozwoliły odnaleźć szczątki ceramiki , spalenisko – miejsce po ognisku i jeden kamienny krążek z centralnym otworem, tzw. „przęśnik", służący najprawdopodobniej do przędzenia wełny. Fragmenty ceramiki znaleziono na dwóch poziomach. Na głębszym, najstarszym, elementy ceramiki pochodzą sprzed ok. dwóch tysięcy lat, z okresu kultury wielbarskiej i świadczą o pobycie Gotów na Pomorzu.  Goci przybyli na południowe wybrzeże Bałtyku  przed dwoma tysiącami lat i zamieszkiwali te tereny przez dwa wieki. Pozostawili po sobie kamienną budowlę architektoniczną – „Kamienne Kręgi" w okolicy wsi Grzybnica. W trakcie badań archeologicznych nie odkryto szczątków ludzkich, ani miejsc pochówku. Prowadzenie prac wykopaliskowych w okolicy „Kamiennych Kręgów", być może, mogłoby zaowocować ciekawymi odkryciami – może gdzieś,  pod ziemią, ukryta jest cała osada Gotów?

Odkryciem archeologicznym zainteresowały się media. 15 maja, na miejscu prac wykopaliskowych była ekipa TVN24, która w wejściach „na żywo" pokazywała pracę archeologów oraz zaprezentowała wypowiedzi zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice Huberta Napierały i pracownika Muzeum w Koszalinie, archeologa Jacka Borkowskiego.

Ziemia jest niezbadaną księgą historii kultur, narodów, całych cywilizacji. Prowadzone prawidłowo prace archeologiczne mogą wyjawić wiele tajemnic związanych z młodszymi i najstarszymi dziejami  ludzkości skrytymi pod ziemią i pilnie przez nią strzeżonymi.