Asset Publisher Asset Publisher

Tydzień Europejski w Bobolicach

Tegoroczny Tydzień Europejski odbędzie się w Bobolicach w dniach 7 - 11 maja 2013 roku. Głównym organizatorem europejskiego spotkania są władze miasta Bobolice - Urząd Miasta i Gminy, a współorganizatorem jest Stowarzyszenie Młodzi Europejczycy i Nadleśnictwo Bobolice. Młodzi ludzie z Litwy, Niemiec i z Polski będą nie tylko bawić się, ale również prowadzić poważne dyskusje na tematy nurtujące Europę z politykami z Brukseli, którzy na tę okazję, przyjadą do Bobolic. Spotkanie będzie miało na celu krzewienie idei integracji krajów i społeczności europejskich, poznawanie nowych kultur i rozwijanie tolerancji społecznej.

We wtorek, 7 maja, po południu, młodzi europejczycy odwiedzą zabytek archeologiczny „Kamienne Kręgi" położony na terenie leśnictwa Wrzosowiec, w Nadleśnictwie Bobolice. Są to pozostałości kultury architektonicznej po pobycie, przed około dwoma tysiącami lat, przybyłego ze Skandynawii plemienia Gotów. Na Pomorzu przebywali przez dwa wieki i udali się na południe Europy, pozostawiając po sobie kamienne pamiątki. Uczestnicy spotkania wysłuchają prelekcji  o plemieniu Gotów, ich historii i zwyczajach. Opowie o tym miejscowy opiekun zabytku. Na miejscu wysłuchają również informacjio Nadleśnictwie Bobolice. Zapoznają się z rysem historycznym Nadleśnictwa, ze stanem faktycznym, z gospodarką leśną, z pracami prowadzonymi w lasach. Pracownicy Nadleśnictwa opowiedzą o pięknie przyrody pomorskiej, o Programie Natura 2000, o ochronie przyrody i ochronie środowiska.Z Kamiennych Kręgów uczestnicy przejdą lasem do pobliskiej szkółki leśnej w leśnictwie Wrzosowiec. Tam, podzieleni na cztery grupy, pod fachowym okiem bobolickich leśników będą zwiedzać szkółkę leśną, zapoznawać się z pracami na szkółce, poznają historię, jak powstaje las – „od nasionka, do dużego drzewa". Zwiedzą ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, gdzie poznają chronione w Polsce ssaki, ptaki, płazy, gady i chronione rośliny. Poznają budowę lasu, jego fazy rozwojowe, strukturę i formy wzrostu. Po wyczerpujących zajęciach nadejdzie czas na godziwy posiłek. Można go będzie spożyć pod rozstawionymi namiotami, w krytej trzciną drewnianej wiacie lub pod chmurką, przy ognisku i grilu. W trakcie posiłku odbędzie się pokaz rzeźby w drewnie. Nie będzie to zwykłe rzeźbienie przy użyciu dłut i młotka. Do rzeźbienia będzie użyte o wiele trudniejsze narzędzie – pilarka spalinowa. Rzeźbił będzie podleśniczy  Krzysztof Dyk. Aż trudno uwierzyć, że spod tak ciężkiego narzędzia ukażą się kształty lekkie i zwiewne, jak pióra rzeźbionych orłów i sów. Spotkanie na szkółce leśnej zakończy się wspólną, wieczorną rozrywką i tańcami przy muzyce. Spotkania tego rodzaju są bardzo ważnym elementem integrującym młodzież Europy. Pozwalają  na poznanie innej kultury, obyczajów, pozwalają na utożsamianie się z Europą.