Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie dotyczące walki z kornikiem w Nadleśnictwie Bobolice

W dniu 06.11.2014 odbyło się szkolenie dotyczące postępowania w drzewostanach świerkowych narażonych na szkody od szkodników wtórnych (kornik drukarz, rytownik pospolity, czterooczak świerkowiec). Szkolenie to prowadził Pan Mirosław Matusiak – kierownik ZOL w Szczecinku.

Szkolenie składało się z dwóch części – kameralnej, na której prowadzący szczegółowo omówił różne aspekty dotyczące tematu: biologi szkodliwych owadów, metod ograniczania ich rozprzestrzeniania oraz zasad postępowania w drzewostanach opanowanych. W części terenowej, na gruncie omówione zostały różne sposoby kompleksowego postępowania w drzewostanach opanowanych w różnych stopniach; słabym, średnim  i silnym (obserwacja rójki, wyznaczanie drzew trocinkowych, wykładanie pułapek klasycznych oraz pułapek feromonowych).

Spotkanie to było okazją do ciekawych i inspirujących dyskusji, które swoim zakresem obejmowały nie tylko tematy związane z ochroną lasu, ale dotyczyły również postępowania hodowlanego w drzewostanach narażonych na niekorzystne działanie szkodników wtórnych.

Wydaje się, że chociaż zasadniczą, pierwotną przyczyną obserwowanego wzrostu szkodników owadzich są czynniki zewnętrzne (m.in. susze w okresie letnim), oczywistym jest, że należy dołożyć trudu by zminimalizować wynikające z tego potencjalne straty w zasobach drzewnych nadleśnictwa.

Ta przewodnia myśl stała się zarówno podsumowaniem tego spotkania, jak również drogowskazem do pracy na kolejne niełatwe miesiące dalszej walki z tym trudnym przeciwnikiem.