Asset Publisher Asset Publisher

Sprzątanie rezerwatu Kamienne Kręgi

 

„Kamienne Kręgi” w Grzybnicy, to rezerwat archeologiczny powstały w 1979 roku  w trakcie prowadzenia przez Ryszarda Wołągiewicza z Muzeum Narodowego w Szczecinie badań wykopaliskowych trwających od 1974 roku. Na pow. ok. 3 hektarów znajdują się obiekty kamienne – 5 kręgów – 2 duże               o średnicy 37,5 m, oraz trzy mniejsze – 13 m i 9 m średnicy, 2 kurhany i liczne bruki kamienne określające miejsca pochówku. Kamienne kręgi to świadectwo pobytu przybyłego ze Skandynawii plemienia Gotów.  Goci, szukając nowego miejsca dla swej ojczyzny, po przepłynięciu Bałtyku osiedlili się na Pomorzu i przebywali na nim od i do II wieku naszej ery. Po krótkim pobycie na Pomorzu kontynuowali swa wędrówkę w stronę Morza Czarnego i na zachód Europy, aktywnie przyczyniając się do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Pozostawili po sobie Kamienne budowle, które były miejscem tingów, zgromadzeń, sądów i składania ofiar. Kamienne Kręgi, leżące w otoczeni 13.hektarowego drzewostanu sosnowego mają jeszcze jedna szczególną właściwość. Mianowicie, najbardziej intrygująca jest energia emitowana przez poszczególne kamienie i kręgi, szczególnie przez stelle kamienne umieszczone pośrodku kręgów. Z tego powodu miejsce to jest licznie odwiedzane przez radiestetów i wyznawców dziwnych mocy.

Piecze nad rezerwatem, nad porządkiem, czystością i jakością infrastruktury pełni Nadleśnictwo Bobolice i gmina Manowo. Często włączają się w to organizacje pozarządowe             i szkoły.

W dniu 8 października 2022 roku na terenie Kamiennych Kręgów odbył się „Piknik Wolontariacki”, do którego projekt opracował Sebastian Tyszczuk z Fundacji Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego. Piknik zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie i wspomnianą wyżej Fundację. W organizację i finansowanie imprezy zaangażowała się również gmina Manowo, Lasy Państwowe, muzeum w Koszalinie,  Starostwo Powiatowe w Koszalinie i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Akcja miła na celu przeprowadzenie porządków na terenie rezerwatu i zademonstrowanie nowej, archeologicznej gry edukacyjnej. Na sprzątanie, w dużej grupie przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rosnowie, a do akcji włączyli się również turyści licznie odwiedzający zabytek. Oprócz sprzątana rezerwatu na uczestników akcji czekała pogawędka przeprowadzona przez pracownika muzeum w Koszalinie – Andrzeja Kuczkowskiego na temat dziejów Pomorza, utworzenia rezerwatu „Kamienne Kręgi”, pobytu plemienia Gotów i pozostawionej przez nich kultury wielbarskiej.  Pan Sebastian Tyszczuk zaprezentował i przedstawił zasady nowej interaktywnej, archeologicznej gry edukacyjnej, która od razu znalazła wielu zwolenników.

Uczestniczący w sprzątaniu, wyposażeni w rękawice ochronne, narzędzia i worki na śmieci  przystąpili do pracy. Z zaangażowaniem zajrzeli w najdalsze części rezerwatu zbierając śmieci. Wynik ich pracy prezentował się okazale – wypełnione śmieciami worki ułożono w sporych rozmiarów stos.

 Po pracy, słuchając opowiadań, grając w nowa grę  młodzież zajadała kiełbaski z ogniska.

            Przeprowadzona akcja to nie tylko wypełnione workami śmieci, to przede wszystkim pozostająca w głowie uczniów wiedza o historii rodzinnej ziemi, o czynach naszych przodków,       o budowie państwowości na Pomorzu.