Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie związkowe w Nadleśnictwie Bobolice

13 grudnia 2012 r. w nadleśnictwie Bobolice odbyło się wspólne posiedzenie, działających przy RDLP w Szczecinku ZZLP w RP i MS NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie robocze połączone było ze spotkaniem opłatkowym.

Posiedzeniu przewodniczyli: kol. Krzysztof Górski z  ZLP i kol. Piotr Piotrowski z NSZZ „Solidarność", a udział w nim wzięła również dyrektor RDLP – Anna Paszkiewicz. Pani dyrektor, w krótkim wystąpieniu, przedstawiła sytuację w RDLP, przewidywane finansowe i rzeczowe wykonanie zadań w roku 2012. Ustosunkowała się do planów na rok 2013.

W trakcie dyskusji, po wystąpieniu, poruszone były tematy: funduszu socjalnego w nadleśnictwie, jego tworzenia i wykorzystania, sprzedaży substancji mieszkaniowej, podatku od nieruchomości naliczanego przez samorządy, wysokości ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Na koniec pani dyrektor powiadomiła o przyznanych nagrodach, o zabezpieczeniu w RDLP środków finansowych na wypłatę tzw. „trzynastki". Przypomniała kryteria podziału nagród i premii. Po zakończeniu części roboczej odbyła się kolacja wigilijna. Życzenia świąteczne i noworoczne złożył wszystkim obecnym kol. Piotr Piotrowski, podzielono się opłatkiem i przystąpiono do spożywania wigilijnych przysmaków. Miły nastrój kolacji wigilijnej towarzyszył do końca spotkania.

Wszystkim pracownikom Lasów Państwowych członkowie organizacji związkowych przy RDLP w Szczecinku składają najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.