Asset Publisher Asset Publisher

Rajd rowerowy 19 - 20.04.2013 r.

Prowadzona przez wiele lat przez Lasy Państwowe leśna i ekologiczna edukacja społeczeństwa daje pozytywne efekty. Widoczne są one w różnej formie – festyny przyrodnicze organizowane przez młodzież szkolną, akcje zbierania śmieci, dokarmiania zimowego zwierzyny leśnej i akcje sadzenia lasu.

W ramach kontaktu edukacyjnego  ze społeczeństwem Nadleśnictwo  Bobolice, wspólnie z Koszalińskim Stowarzyszeniem Rowerowym „ROWERIA", którego prezesem jest pan Tomasz Morawski, organizuje, pod hasłem „Jest świadomość w nas, więc sadzimy las" rajd rowerowy. Trasa rajdu będzie prowadziła z Lubiatowa przez Wyszebórz, Wyszewo i Mostowo do szkółki leśnej w leśnictwie Wrzosowiec. Rajd będzie trwał dwa dni: 19 – 20.04.2013 r.

Pierwszy dzień obejmuje przejazd wyznaczoną trasą i ognisko na szkółce połączone z pieczeniem kiełbasek. W drugim dniu, po nocy przespanej w śpiworach na karimatach, uczestnicy rajdu, od godziny 900 będą sadzili las. Sprzęt do sadzenia i sadzonki zabezpieczy Nadleśnictwo Bobolice. Pracownicy Nadleśnictwa, pod fachowym okiem leśniczego pana Jan Tarasewicza udzielą sadzącym instruktażu, główny nacisk kładąc na to, że sadzimy „zielonym do góry".

Nic tak nie pomaga w zdobyciu wiedzy, jak zajęcia praktyczne. Rowerzyści, oprócz doświadczenia w sadzeniu drzew i krzewów leśnych, zdobędą również wiedzę o działalności Lasów Państwowych, o Nadleśnictwie Bobolice, a szczególnie o roli szkółki leśnej we Wrzosowcu.

Organizatorzy zapraszają chętnych do wzięcia udziału w rajdzie. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.04.2013 r. telefonicznie pod numerem telefonu 607667273 lub na adres ksr@roweriakoszalin.pl .

Mamy nadzieję, że w końcu zawita do lasów spóźniająca się wiosna i umożliwi odbycie się, tej przyjemnie zapowiadającej się imprezy.