Asset Publisher Asset Publisher

Narada koordynacyjna dla powiatu koszalińskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku

8 marca 2016 r. w Nadleśnictwie Bobolice odbyła się powiatowa narada z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w której udział brali przedstawiciele RDLP w Szczecinku, nadleśnictw, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Zarządu Dróg, Urzędów Miejskich i Gminnych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku główny specjalista Służby Leśnej Wiesław Kostrzewa omówił wytyczne Dyrekcji Generalnej LP z działalności w zakresie ppoż. oraz Zarządzenie Dyrektora Regionalnego LP w Szczecinku dotyczące ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenie jednostek LP. Zwrócił również uwagę na konieczność porządkowania terenów i utrzymywanie w sprawności pasów ppoż., budowę i modernizację dojazdów pożarowych oraz dostrzegalni pożarowych. Przedstawił również statystyki pożarów za 2015 rok według danych wszystkich regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw z RDLP w Szczecinku.
Zastępca komendanta Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie bryg. Andrzej Kapustyński, wyraził uznanie Lasom Państwowym za małą ilość pożarów w 2015 roku podając za powód dobrze prowadzoną działalność przeciwpożarową oraz odpowiedni stan infrastruktury przeciwpożarowej. Mł. bryg. Adam Gonciarz z KM PSP  podkreślił istotę dbania o mineralizację pasów ppoż. i przedstawił statystykę pożarów lasów w powiecie koszalińskim. Przypomniał również o odbywających się co roku ćwiczeniach pożarniczych na terenie niektórych nadleśnictw RDLP w Szczecinku.
Przedstawiciel PSP zwróciła uwagę na rozbieżność systemów mapowych Lasów Państwowych i straży pożarnej. Specjalista Służby Leśnej Łukasz Opszyński przedstawił zebranym, opracowany w uzgodnieniu z PSP w Koszalinie, wzór mapy ppoż. nadleśnictwa zapisanej w formacie pdf.  
Wyniki z przeprowadzonych czynności kontrolno–rozpoznawczych na terenie Nadleśnictw: Manowo, Bobolice, Polanów oraz Karnieszewice przedstawił sekc. Artur Machniewski z KM PSP. Czynności kontrolno–rozpoznawcze obejmują m.in. sprawdzenie punktów czerpania wody i dojazdów pożarowych, których odpowiednie i przejrzyste oznakowanie ma bardzo duże znaczenie w trakcie prowadzenia akcji gaśniczej. Zwrócił uwagę na właściwe rozmieszczenie  punktów czerpania wody w celu skrócenia czasu dojazdu do pożaru.
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice Hubert Napierała, przedstawił prezentacje, omawiającą charakterystykę gospodarczą, pożarową i turystyczną nadleśnictwo. Wspomniał również o potrzebie corocznej aktualizacji sposobów postępowania na wypadek powstania pożarów lasu.
Po wystąpieniach i przedstawieniu wszystkich prezentacji rozpoczęła się dyskusja podczas, której poruszony został temat Leśnej Bazy Lotniczej w Zegrzu Pomorskim
i wykorzystania samolotów PZL M18 Dromader w akcjach gaśniczych. Poproszono również o udostępnianie na stronach internetowych Lasów Państwowych filmów z zakresu edukacji i ochrony przeciwpożarowej.
Naradę zakończył Nadleśniczy Nadleśnictwa Bobolice Adam Potocki stwierdzając konieczność właściwej współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Wysoko ocenił również dotychczasową współpracę, w zakresie zwalczania pożarów, z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.