Asset Publisher Asset Publisher

Narada gospodarcza w Nadleśnictwie Bobolice

Podsumowane wykonania zadań rzeczowych i wykonania planu finansowego w 2012 roku było głównym tematem narady gospodarczej w dniu 08.01.2013 roku w Nadleśnictwie Bobolice.

Wykonanie zadań było szczegółowo analizowane w poszczególnych leśnictwach. Analizy wypadły pozytywnie. Wynik finansowy został osiągnięty, a zadania wykonane w 100%. Wykonane zostały, zaplanowane w dużym rozmiarze, zadania inwestycyjne – remont budynku nadleśnictwa, kilka kilometrów nowych dróg płytowych, budowa nowej dostrzegalni pożarowej, retencje wodne oraz ścieżka edukacyjna i punkt edukacji przyrodniczo – leśnej.

Plan, zarówno finansowy, jak i rzeczowy na rok 2013 jest bardzo zbliżony do zadań z roku minionego. Przetarg na wykonanie planowanych prac leśnych w nadleśnictwie został rozstrzygnięty. W bieżącym roku zadania wykonane będą przez konsorcjum złożone z dotychczas pracujących w nadleśnictwie Zakładów Usług Leśnych.

Miłym akcentem narady było odznaczenie, przez przybyłego na naradę, dyrektora RDLP w Szczecinku Sylwestra Majora czterech pracowników nadleśnictwa Bobolice Złotymi Honorowymi Odznakami Polskiego Towarzystwa Leśnego. Uhonorowani zostali – Agnieszka Załuska, Marek Surus, Romuald Mielczarek i Janusz Koczkodaj.