Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja „Łowiectwo, a rozwój regionalny”

Zagadnienia związane z łowiectwem, z problemami, jakie ostatnio je nurtują, były tematami omawianymi na konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne w Bobolicach przy współudziale Koła Łowieckiego „Oręż" oraz Nadleśnictw:  Bobolice i Polanów. Konferencja odbyła się w dniach 08-09.10.2015 r. w Strażnicy Koła Łowieckiego „Oręż" w Garbnie.
 
Na temat myślistwa i łowiectwa toczy się, na różnych  szczeblach, wiele dyskusji. Toczone są spory dotyczące etyki łowieckiej. A przecież prowadzona na podstawie wieloletnich planów hodowlanych gospodarka łowiecka, to nie tylko pozyskanie zwierzyny   w drodze polowania, czy odłowów, co budzi właśnie najwięcej kontrowersji społecznych, to przede wszystkim hodowla zwierzyny i jej ochrona. Działalność łowiecka, sięgająca tradycjami tysięcy lat, ma wpływ na wiele gałęzi rozwoju regionalnego, rozwoju społeczeństwa – na rozwój gospodarczy, rozwój ochrony przyrody i rozwój kulturalny.
Konferencja, którą zorganizowało Towarzystwo, miała na celu przybliżenie społeczeństwu pozytywnego wpływu łowiectwa na jego rozwój. 
 
Do wygłoszenia referatów zaproszono naukowców z różnych ośrodków naukowych, przedstawicieli stowarzyszeń, myśliwych i leśników. Wygłoszone w pierwszym dniu konferencji referaty obejmowały różne zagadnienia:
1. Łowiectwo, a prawne uwarunkowania ochrony przyrody - Hubert Szymański, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
2. Partnerstwo w zarządzaniu populacjami zwierzyny w świetle Europejskiej Karty Łowiectwa i Bioróżnorodności (2007) - Piotr Beszterda, RDLP Toruń.
3. Zrewitalizowane łąki śródleśne jako atrakcyjne żerowiska dla jelenia europejskiego - Jędrzej Daszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.
4. Szkody łowieckie, ich geneza, znaczenie i zapobieganie oraz przeciwdziałanie -  Marek Szymański, Poznań.
5. Zagospodarowanie i wykorzystanie dziczyzny - Ferdynand Bejger, Grzegorz Jaworski, RDLP Szczecinek.
6. Historia łowiectwa na Pomorzu - Stanisław Jachowski - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik", Szczecinek.
7. Wpływ uszkadzania drzew młodszych klas wieku powodowanych przez jeleniowate na podejmowane decyzje hodowlane na przykładzie nadleśnictwa Polanów - Tomasz Kurek, Jacek Todys, Nadleśnictwo Polanów.
8. Broń myśliwska i bezpieczeństwo podczas polowania -  Andrzej Ostrokólski, Koło Łowieckie „Oręż", Koszalin.
9. Działania Gminy Bobolice w zakresie zmian w ustawie Prawo Łowieckie w oparciu o postulaty lokalnych rolników – Justyna Wolska, Urząd Miejski, Bobolice.
10. Presja wilków na populacje jelenia w warunkach puszczańskich kotliny toruńskiej – Kazimierz Biały, Toruń.
11. Uświadamianie społeczeństwa w temacie ochrony środowiska i ekologii poprzez działania Ośrodka Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie - Janusz Rynkiewicz, Zarząd Okręgowy PZŁ, Koszalin.
 
Drugi dzień konferencji to wycieczka na teren Nadleśnictwa Polanów, gdzie odbył się, przygotowany prze Macieja Tomysa pokaz pracy ptaków drapieżnych, które pracują min. przy ochronie lotnisk. Nadleśniczy, Jacek Todys, pokazał w terenie różne metody ochrony upraw i młodników przed jeleniowatymi. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z rewitalizacją łąk śródleśnych. Ciekawą dyskusję prowadzono na temat zakładania dzikich sadów owocowych.
Konferencja zakończyła się w kwaterze łowieckiej w Rzeczycy, gdzie nadleśniczy Jacek Todys i prezes Towarzystwa Janusz Koczkodaj podziękowali uczestnikom za aktywny udział w konferencji.