Asset Publisher Asset Publisher

Finał konkursu wiedzy przyrodniczej

Od grudnia 2014 roku młodzież szóstych klas ze szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Bobolice, uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, przygotowując się do zorganizowanego przez Nadleśnictwo Bobolice, przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Oddział w Koszalinie, finału konkursu pt: „Formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Bobolice”.

W czasie prelekcji  i prezentacji multimedialnych uczniowie poznali metody ochrony przyrody, różne formy ochrony, przepisy prawne i wiele innych zagadnień dotyczących tematu konkursu. W dniu przed finałem konkursu zorganizowana została wycieczka po terenie Nadleśnictwa. Odwiedzono ciekawe i charakterystyczne punkty ochrony – rezerwaty, pomniki przyrody, jeziora lobeliowe, obszar chronionego krajobrazu, fragmenty obszarów Natura 2000 i inne atrakcyjne przyrodniczo miejsca.  9 kwietnia br., w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bobolicach, odbył się finał konkursu. Słowo powitania wygłosił i finał otworzył Dyrektor Koszalińskiego Oddziału WFOŚ w Szczecinie, pan Jan Sachs . Fundusz był fundatorem cennych nagród dla zwycięzców finału. Pięć szkół podstawowych reprezentowanych było przez sześcioosobowe zespoły -  pięciu uczniów i nauczyciel-opiekun. W finale wzięły udział drużyny dwuosobowe. Finał polegał na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania na przekazanych finalistom kartach. Wszystkie drużyny jednocześnie odpowiadały na te same pytania, a odpowiedzi oceniane były przez jury składające się z pracowników Nadleśnictwa. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki. Wystarczy powiedzieć, że po pierwszej turze finału, czyli po udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań, różnica pomiędzy zespołem, który zajął I miejsce, a zespołem z miejscem II wynosiła zaledwie jeden punkt, a o trzecie miejsce drużyny walczyły w dogrywce. Drużyna, która zajęła III miejsce wyłoniona została dopiero po czwartej serii pytań dogrywki. Jak widać walka na wiedzę była zacięta. Drużynom kibicowali uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy licznie przybyli na emocje związane z finałem konkursu. Podsumowując:

 - I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bobolicach, uczniowie i opiekun otrzymali jako nagrody  tablety, a szkoła radioodtwarzacz,

- II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Mieszałkach, uczniowie i opiekun otrzymali jako nagrody cyfrowe aparaty fotograficzne, szkoła otrzymała radioodtwarzacz,

- III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kłaninie, której uczniowie i opiekun otrzymali jako nagrody odtwarzacze MP3,  szkoła otrzymała radioodtwarzacz.

- Szkoły Podstawowe z Kurowa i z Drzewian, które zajęły IV i V miejsce, otrzymały wyróżnienia - książki i albumy przyrodnicze.

Edukacja przyrodnicza prowadzona przez leśników i różne formy jej przekazywania są bardzo istotnym elementem szerszej edukacji społeczeństwa, dotyczącej ochrony przyrody i ochrony środowiska. Do młodzieży szkolnej najlepiej dotrzeć z wiedzą poprzez organizowanie konkursów, wyjazdów i lekcji terenowych. Widać to bardzo dobrze po przeprowadzonym w Nadleśnictwie Bobolice konkursie o ochronie przyrody.

Mamy nadzieję, że konkurs, zorganizowany przez Nadleśnictwo, a współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie organizowany co rok, że stanie się cykliczną formą edukacji.