Asset Publisher Asset Publisher

Afrykański pomór świń u dzików - informacja dla leśników i myśliwych

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż 23 lipca w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym potwierdzono wystąpienie pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.

Gospodarstwo, w którym było 5 sztuk trzody chlewnej zlokalizowane jest w gminie Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie. Właściciel zaobserwował pogorszenie stanu zdrowia u zwierząt. Przybyły lekarz weterynarii zanotował znacznie podwyższoną ciepłotę ciała u jednej ze sztuk, która padła następnego dnia. Pobrane podczas dochodzenia epizootycznego próbki trafiły do badania do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

     Wynik badania na wykrywanie materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń przy użyciu testu PCR - potwierdził obecność wirusa. Wszystkie pozostałe świnie zostały zabite i poddane utylizacji w bezpieczny sposób. Teren całego gospodarstwa oczyszczono i zdezynfekowano. Podjęto wszystkie działania przewidziane prawem i procedurami, związane ze zwalczaniem choroby, łącznie z wyznaczeniem obszaru 3km strefy zapowietrzonej i 7km strefy zagrożonej.

     Aktualnie na tych obszarach wykonywane są wszelkie niezbędne czynności. Ognisko choroby znajduje się w wytworzonej w marcu br. strefie zainfekowanej i fakt ten nie powoduje konieczności dokonywania rozszerzenia jakichkolwiek restrykcji na inne regiony Polski.

     Za nie stosowanie się do wymagań prawnych i zakazów powiatowego lekarza weterynarii w zakresie zwalczania choroby grożą surowe sankcje karne.