Lista aktualności Lista aktualności

Zielony obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W środę 2 lipca 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Bobolice członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Bobolic, Siecimina i Świeszyna byli uczestnikami spotkania odbywającego się w ramach obozu edukacyjnego. Spotkanie to dotyczyło zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przeciwpożarowej.

Pierwszym punktem spotkania była prelekcja w izbie edukacyjnej dotycząca kilku, przyrodniczo istotnych tematów. Prezentowane treści dotyczyły ekologicznej i gospodarczej roli lasów, potrzeb i form ochrony przyrody oraz złożonej i trudnej pracy leśników. Następnie uczestnicy obozu zapoznali się z tablicami znajdującymi się wzdłuż ścieżki przyrodniczej przy budynku nadleśnictwa. Na tablicach przedstawiono wzrost i rozwój drzew, piętrową budowę lasu, pożytki czerpane z lasów, formy ochrony przyrody oraz istotne problemy z jakimi często można spotkać się w lesie jakimi są śmieci.

Ze ścieżki przyrodniczej młodzi strażacy udali się do szkółki leśnej w leśnictwie Wrzosowiec, gdzie w przyjaznych warunkach otaczającej przyrody delektowali się smakiem pieczonej kiełbaski.

To spotkanie ponownie udowodniło potrzebę prowadzenia szeroko pojętej edukacji leśnej społeczeństwa, co pracownicy Nadleśnictwa Bobolice bardzo dobrze rozumieją, realizują i są do tego przyjaźnie nastawieni. Na płaszczyźnie takiej edukacji nadleśnictwo może zaoferować właściwą współpracę i chętnie pomoże w przeprowadzaniu spotkań skutkujących poprawą świadomości ekologicznej ich uczestników.