Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Bobolice

W dniu 26 listopada 2018 roku w Nadleśnictwie Bobolice odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzenia lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada zwoływana jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który jej przewodniczy lub upoważniony jego zastępca. Wszystkie ustalenia NTG ujmowane są w protokóle, który podpisuje dyrektor RDLP.

Na Naradę Techniczno - Gospodarczą do Nadleśnictwa Bobolice przybyli: przedstawiciele RDLP w Szczecinku, przedstawiciele Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, jednostek samorządowych, aktywiści ruchu pozarządowego z: „Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach” i „Matecznika” ze Szczecinka oraz wykonawcy planu  z Biura Urządzenia Lasu  w Szczecinku.

Nadleśniczy Nadleśnictw Bobolice przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10 lat (2009 – 2018) i podsumował działalność nadleśnictw w tym okresie. Kolejny referat wygłosił przedstawiciel wykonawcy Planu, który w syntetycznej formie przedstawił plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie (2019 – 2028) i Program Ochrony Przyrody. Po wystąpieniu przedstawiciela wykonawcy ponownie wystąpił nadleśniczy Nadleśnictwa Bobolice z koreferatem, który został przyjęty bez uwag. Po tej części każdy uczestnik NTG mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

W konsekwencji, na NTG przyjęto najważniejsze ustalenia:

 

- przyjęto ocenę działalności Nadleśnictwa Bobolice za okres przeszły (2009 – 2018),

- przyjęto zakres cięć użytków przedrębnych oraz etat użytkowania rębnego,

- przyjęto Program Oddziaływania na środowisko PUL,

- przyjęto Program Ochrony Przyrody.

 

Na tych ustaleniach Narada Techniczno – Gospodarcza w Nadleśnictwie Bobolice została zakończona.

 

Tekst: Janusz Koczkodaj

Zdjęcia: Hubert Napierała