Lista aktualności Lista aktualności

Miejsce Postoju Pojazdów

Pierwszego sierpnia 2013 roku, o godz. 900 nastąpiło przekazanie nowego miejsca postoju do użytku. Otwarcia – przecięcia wstęgi dokonali: gospodarz terenu - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bobolice Adam Potocki, dyrektor RDLP w Szczecinku Sławomir Cichoń i Starosta Powiatu Koszalińskiego Roman Szewczyk.

Zaszczytne grono zaproszonych gości stanowili: dyr Anna Paszkiewicz, dyr Sylwester Major i Ferdynand Bejger z  RDLP w Szczecinku, przedstawicielka ORW LP w Bedoniu – Mirosława Hyży, Cezary Urbanowicz – dyr. ZSLP w Białogardzie, przedstawiciele samorządów – sekretarz UM w Bobolicach Krystyna Dobrzańska i sekretarz UG w Manowie - Irena Oleksy, koledzy z sąsiedniego nadleśnictwa w Manowie – nadleśniczy Adam Drop i Jan Lipski oraz pracownicy Nadleśnictwa Bobolice. Uroczystość rejestrowana była przez regionalną telewizję z Koszalina, dziennikarzy z radia i prasy. Po kilku okolicznościowych przemówieniach, w których podkreślono znaczenia udostępniania lasów społeczeństwu i ceremonii otwarcia, goście szczegółowo zapoznali się z miejscem postoju, z jego infrastrukturą i funkcjonalnością.

Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, został wprowadzony do realizacji program własny LP pod nazwą „Aktywne udostępnianie lasów" (AUL), którego celem jest tworzenie nowej infrastruktury turystycznej – parkingów i miejsc postoju pojazdów. Program ma również za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających las poprzez certyfikację i standaryzację urządzeń stanowiących wyposażenie infrastruktury. Istotnym jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ruch turystyczny jest, z roku na rok, coraz bardziej dynamiczny. Podróżni i turyści poruszający się poprzez tereny leśne szukają miejsc odpoczynku, miejsc spokojnego spożycia posiłku, miejsc, w których, dzięki infrastrukturze edukacyjnej, mogą dowiedzieć się o najbliższym otoczeniu, o jego wartościach przyrodniczych. Właściwe usytuowanie parkingów leśnych i miejsc postoju kanalizuje ruch turystyczny, co pozwala na lepszą ochronę miejsc przyrodniczo cennych – ptasich ostoi i miejsc lęgowych, stanowisk rzadkich roślin chronionych, ostoi zwierzyny leśnej itp., a także nie stwarza zagrożeń pożarowych. Antropopresja na miejsca chronione zostaje zminimalizowana. Dąży się do tego, aby uwzględniając przebieg dróg i szlaków komunikacyjnych oraz miejsca ciekawe pod kątem przyrodniczym, parkingi i miejsca postoju były równomiernie rozmieszczone w kompleksach leśnych.