Lista aktualności Lista aktualności

Drugi Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

Finał Drugiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej „Formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Bobolice" odbył się w Hali widowiskowo – sportowej w Bobolicach w dniu 16.06.2016 r. Do finału przystąpiły drużyny ze wszystkich sześciu szkół podstawowych znajdujących się w zasięgu działania nadleśnictwa.

Drużyny składały się 4 uczniów i nauczyciela - opiekuna grupy. Reprezentanci szkół, przed przystąpieniem do finału, uczestniczyli w zajęciach w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Bobolice, które prowadził pracownik nadleśnictwa. Wykład swym zakresem obejmowały treści dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska, a więc – metody ochrony, przedmioty ochrony, chronione gatunki roślin i zwierząt, itd. Uczestnicy konkursu pogłębili zdobyta wiedzę w czasie wyjazdu po terenie nadleśnictw, w czasie którego zobaczyli pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty i wiele innych ciekawych przyrodniczo miejsc.

Konkurs przygotował i prowadził Łukasz Opszyński ze Służby Leśnej Nadleśnictwa, który powitał zaproszonych gości, wśród których była pani Bogumiła Tiece, Przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który to sfinansował ok. 75% kosztów konkursu, w tym zakup drogich, bardzo ciekawych nagród. Zaproszonymi gośćmi były panie dyrektorki ze szkół biorących udział w konkursie – z Bobolic, Kurowa, Drzewian, Sępolna, Mieszałek i Kłanina.

            W finale, w zasadniczej jego fazie,  sześć drużyn odpowiadało na 10 pytań, które były punktowane w skali od 0 do 2 pkt. Ilość zdobytych punktów po 10 konkurencjach decydowała o uzyskanej lokacie. Faza zasadnicza wyłoniła zdobywców I i II miejsca, a zacięta dogrywka wskazała laureata miejsca III. Pozostałe trzy drużyny zdobyły wyróżnienia. Odpowiedzi drużyn sprawdzane były przez jury złożone z pracowników nadleśnictwa.

            Laureatem I miejsca okazała się drużyna ze szkoły Podstawowej i. H. Sienkiewicza w Bobolicach w składzie: Kacper Pietnoczka, Filip Karpiński, Filip Banaszek i Krzysztof Siwakowski pod opieką nauczycielki pani Cecylii Kuli-Tomaszeskiej. Zwycięska drużyna zdobyła: dla szkoły – projektor multimedialny, a uczestnicy i opiekunka drużyny aparaty fotograficzne i dyplomy. II miejsce zdobyła grupa ze  Szkoły Podstawowej w Kurowie: Aleksander Barczyński, Miłosz Czerepaniak, Aleksandra Parzniewska, Kinga Neuman  pod przewodnictwem opiekunki Joanny Katolik. Za zajęcie II miejsca szkoła otrzymała projektor multimedialny a uczestnicy konkursu i opiekunka grupy otrzymali tablety i dyplomy. W grupie, która zdobyła III miejsce uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drzewianach w składzie: Wiktoria Lesiak, Marta Pałasińska, Zuzanna Pobozy, Natalia Zientek i opiekunka Grażyna Jankowska. Szkoła w Drzewianach otrzymała projektor multimedialny, a uczestnicy konkursu i opiekunka otrzymali zegarki sportowe i dyplomy. Drużyny wyróżnione otrzymały albumy przyrodnicze, książki i dyplomy.

Konkurs urozmaicony był występami dzieci ze szkoły w Bobolicach. Uczniowie zaśpiewali piosenki tematycznie związane z przyrodą i jej ochroną, recytowali wiersze o zwierzętach, przedstawiały skecze. Oprawą artystyczną konkursu zajęły się panie Izabella Mirota i Anna Malazdra, nauczycielki z Bobolic. Okazuje się, że młodzież ze szkół podstawowych, oprócz bogatej wiedzy przyrodniczej, posiada również duże zdolności artystyczne.

Konkurs, po raz kolejny udowodnił, że ochrona przyrody, dbałość o środowisko, troska o zwierzęta i chronione rośliny to tematy, które nie są obce młodzieży szkolnej. Konkurs, związane z nimi przygotowania teoretyczne i poznawcze wyjazdy terenowe są doskonałą formą edukacji przyrodniczej, a zwycięstwa w konkursach mobilizują laureatów i pozostałych uczniów do zwiększonego wysiłku ukierunkowanego na zdobywanie wiedzy przyrodniczej.